Anpassat metodmaterial

Anpassat material

Skolyogas material och övningar ska vara tillgängligt för alla!

Vi har utvecklat och anpassat material för särskolan, elever med npf-diagnoser och elever med mycket stress och ångest.

Kunskapsbibliotek

stillin’ har specialanpassat material i kunskapsbiblioteket.

Det anpassade materialet finns för:

Alla övningar är dessutom markerade utifrån hur trygg elevgruppen är med lätt, medel, svår. De lätta övningarna passar även bra för elever med hög stress eller NPF-diagnoser

Vill du veta mer?