Bli medlem i Skolyoga!

Medlemsansökan

Skolyoga är en ideell organisation som verkar för barn och ungas välmående.
Genom ett medlemsskap kan du vara med och bidra. Medlemsskapet är kostnadsfritt och du har genom årsstämman möjlighet att påverka Skolyogas verksamhet.

Vill du engagera dig mer?

Kontakta oss och uttryck din vilja.