Workshops

Vi utbildar pedagoger och skolpersonal i Skolyoga

Våra utbildningar och workshops är alltid upplevelsebaserade vilket innebär att du själv får testa, uppleva och reflektera innan du använder övningarna och verktygen med barnen och ungdomarna.

Vi erbjuder utbildningar för all personal inom förskola, grundskola och gymnasieskolan samt elevhälsan. Vi skräddarsyr alltid våra utbildningar efter era behov men nedan hittar ni exempel på hur våra utbildningar kan se ut.

Utbildningar och inspiration

Yoga i förskolan

Små barn är ofta närvarande och lekfulla. Genom yoga kan vi uppmuntra barn till närvaro, träna motorik och avslappning.

Som pedagog får du med dig verktyg för både din egen skull och barnen

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp: Förskollärare och pedagoger

Syfte: Att som pedagog få kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg i mindfulness och stressreglering som både kan användas för egen del och i pedagogisk verksamhet genom en upplevelsebaserad workshop

Koppling till läroplan: motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Innehåll:

 •  Medveten närvaro på lekfulla sätt
 • Hur kan vi som vuxna hjälpa barnen att reglera stress genom att reglera vårt eget tillstånd
 • Hur kan vi se tecken på stress hos barn och vuxna och vad kan vi göra då
 • Vilka övningar i medveten närvaro brukar barn uppskatta och varför

11 900 kr exklusive moms

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp: Förskollärare och pedagoger

Syfte: Hur jag implementerar berättande kopplat till andning och rörelse

Koppling till läroplan:

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Innehåll:

 • Hur du bygger upp din egna sagoyoga
 • Metodmaterial från Skolyoga för förskolan
 • Hur du stöttar barnen att berätta genom rörelse
 • Förkroppsligande av känslor

12 900 kr exklusive moms

Yoga i grundskolan

I grundskolan anpassar Skolyoga sig utifrån klassrumsformatet och övningarna är enkla och främjar koncentration, minskar stress och stärker relationer.

 

Som pedagog får du övningar som går att använda både i och utanför klassrummet.

Tidsåtgång: 2-5 timmar

Målgrupp: Elever och personalgrupp

Syfte: Att inspirera eleverna till hållbart välbefinnande genom stressreglerande, återhämtande och kroppsliga verktyg.

Koppling till läroplan: Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.

Innehåll:

 • Metodmaterial kopplat till respektive åldersgrupp
 • Konkreta övningar för att främja elevers fysiska och psykiska välbefinnande
 • Fakta och evidens bakom våra övningar
 • Hur eleverna kan utveckla sitt självledarskap i förhållande till sin hälsa

Kontakta oss för pris

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp: Lärare och pedagoger

Syfte: Utbilda lärare i hållbart välbefinnande genom stressreglerande, återhämtande och kroppsliga verktyg.

Koppling till läroplan: Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.

Innehåll:

 • Metodmaterial kopplat till respektive åldersgrupp
 • Konkreta övningar för att främja fokus och stresshantering
 • Fakta och evidens bakom våra övningar
 • Implementering av övningarna i skolans verksamhet

11 900 kr exklusive moms

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp: Lärare och pedagoger

Syfte: Utbilda lärare i verktyg för emotionell kompetens, t.ex. social interaktion, affektreglering och självmedkänsla

Koppling till läroplan: Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.

Innehåll:

 • Metodmaterial kopplat till respektive åldersgrupp
 • Konkreta övningar för att främja emotionellt lärande
 • Fakta och evidens bakom våra övningar
 • Implementering av övningarna i skolans verksamhet

11 900 kr exklusive moms

Inte bara yoga - Skolyoga

Yoga i gymnasiet

Skolyoga för gymnasiet stärker och förbereder eleverna inför vuxenlivet. Genom att lära leda sig själv i och utanför klassrumet och vidare in i livet.

Verktygen fungerar bra för både dig som vuxen och elev och alla övningar är anpassade utifrån klassrummets förutsättningar.

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp: Lärare och pedagoger

Syfte: Utbilda lärare i hållbart välbefinnande genom stressreglerande, återhämtande och kroppsliga verktyg.

Koppling till läroplan: Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.

Innehåll:

 • Tillgång till Skolyogas digitala plattform stillin’
 • Konkreta övningar för att främja fokus och stresshantering
 • Fakta och evidens bakom våra övningar
 • Implementering av övningarna i skolans verksamhet

11 900 kr exklusive moms

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp: Lärare och pedagoger

Syfte: Utbilda lärare i verktyg för emotionell kompetens, t.ex. social interaktion, affektreglering och självmedkänsla

Koppling till läroplan: Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.

Innehåll:

 • Tillgång till Skolyogas digitala plattform stillin’
 • Konkreta övningar för att främja emotionellt lärande
 • Fakta och evidens bakom våra övningar
 • Implementering av övningarna i skolans verksamhet

11 900 kr exklusive moms

Målgrupp: Elever och ämneslärare

Skolyoga som en del av ämnet idrott och hälsa. Vi håller i ett inspirationstillfälle samt förser idrottsläraren med metodmaterial kopplat till mental hälsa, yoga, andning, spänningsreglering etc.

Kontakta oss för ett upplägg som passar dig.

Yoga i elevhälsan

Yoga inom elevhälsan är anpassad för elever med särskilda behov såsom ångest, npf-diagnos eller enskilda samtal.

Övningarna kan användas för att stärka relationer och för att hjälpa elever affektreglera.

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp: Elevhälsopersonal

Syfte: Utbilda elevhälsopersonal i kroppsliga övningar för att minska stress och oro

Koppling till elevhälsans uppdrag: Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Innehåll:

 • Tillgång till Skolyogas digitala plattform stillin’
 • Konkreta övningar att använda i enskilda samtal eller helklass
 • Implementering av elevhälsa i klassrummet
 • Anpassning av övningar för elever med NPF-diagnos eller hög stress

11 900 kr exklusive moms

Målgrupp: Elevhälsopersonal

Syfte: Vi stöttar er att skapa ett avgränsat rum för återhämtning inom skolans område, där både elever och lärare får utrymme att öva på och vara i vila och avslappning. Skolyoga tillhandahåller kunskap, verktyg och metodmaterial för att främja inre och yttre rum för stillhet.

Koppling till elevhälsans uppdrag: Enligt läroplanen ska skolan gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i barnkonventionen. Enligt barnkonventionen har alla barn bl.a. rätt till bästa möjliga hälsa samt rätt till vila.

Innehåll:

 • Metodmaterial som främjar återhämtning i fysiska rum
 • Konkreta övningar som kan användas för återhämtning i inre rum
 • Fakta och evidens bakom våra övningar
 • Konceptutveckling av rummet för stillhet i skolan

Kontakta oss för ett prisförslag

Skolyoga arrangerar ett hälsofrämjande event för personal.

Kontakta oss för ett upplägg som passar er

Tiden är dyrbar i skolan!

Med Skolyoga får du:

Anpassningsbara utbildningar

Våra utbildningar utgår ifrån din professions förutsättningar och förkunskaper. Vi anpassar tidsåtgång, plats och utbildningens utformning utifrån din skolas förutsättningar.

Evidensbaserade övningar

Alla våra övningar är hämtade från yogan och väl befästa i forskning. I våra utbildningar får du veta mer om aktuella forskningsstudier som understödjer vårt arbete.

Konkreta verktyg

Våra utbildningar ger konkreta verktyg och övningar som du kan använda med elever i skolan, i klassrummet eller i enskilda samtal. Våra övningar främjar fokus, stresshantering och emotionell kompetens.

Implementering i verksamheten

Våra övningar är utformade för skolans verksamhet och Skolyoga bistår med en implementeringsmodell för att du ska kunna börja arbeta med övningarna direkt i klassrummet.

Vi integrerar yoga på skolorna

Träffa våra medarbetare och skolkonsulter

Elise Lilliehöök

Elise Lilliehöök
Styrelseordförande

Louise Hellbom

Louise Hellbom
Skolkonsult och Team member Projekt Inte bara yoga

Annika Westerberg

Annika Westerberg
Skolkonsult, Projektledare Inte bara yoga & styrelseledamot

Sofia Elmers

Sofia Elmers
Skolkonsult & Team member Projekt Inte bara yoga

Filippa Odevall

Filippa Odevall
Skolkonsult & Styrelseledamot

Emelie Hambrook

Emelie Hambrook
Skolkonsult

​Malou Lejon

​Malou Lejon
Skolkonsult

​Kristina Jacobsson

​Kristina Jacobsson
Skolkonsult

​Lena Malmsäter
Projektmedarbetare

Stefan Odevall

​Stefan Odevall
Styrelsesuppleant

”Workshopen med Skolyoga har gett oss verktyg att varva ner och fokusera. Vi är förvånade hur bra det fungerar med de minsta, 1-åringarna.”

KRISTINA, FÖRSKOLECHEF FÖR FLERA FÖRSKOLOR I STOCKHOLM