Om skolyoga

Varför finns Skolyoga?

Stress

Långvarig stress är en vanligt förekommande orsak till att barn och unga mår dåligt och därmed presterar sämre i skolan. Det är viktigt med återhämtning och att kunna reglera sin stress tillsammans i ett klassrum. Att reglera stress är träningsbart. Med konkreta övningar som upprepas under skoldagen kan det få långsiktiga effekter på elevens förmåga att och upplevelse av egenmakt. Det är något som både engagerar och gynnar barn och vuxna.

Hälsofrämjande insatser

Det krävs inte många minuter för att ändra en dålig stämning, skapa lugn eller ge ny energi i ett klassrum. Det krävs bara rätt verktyg och kunskap. Långsiktigt blir effekten ännu större om yoga får bli ett kontinuerligt inslag. På det här sättet kan vi träna upp barns livsförmågor. Trygghet leder till större utvecklingspotential och bättre lärande hos barn och unga. Vi kan träna upp vår känsla av trygghet genom att arbeta med kroppen och i grupp. Skolyoga främjar träning av livsförmågor genom att integrera yoga i skolor och förskolor. Syftet är att främja barns lärande samt att ge pedagoger verktyg att skapa en bättre skolmiljö för såväl barn som vuxna.

Skolinspektionen

2012 genomförde vi en pilotsatsning på Östermalmsskolan i Stockholm och utbildade ca 25 pedagoger och ca 280 barn i förskoleklass samt årskurs 1-3. SVT filmade i en av klasserna och reportaget ledde till att en person i Kalmar skickade in en anmälan till Skolinspektionen där han menade att yoga är en religion. Religiösa inslag i skolan är förbjudna. Skolinspektionen såg över fallet i ca 6 månader och beslutade sedan att Skolyoga syftar till att främja barns hälsa.

Skolyogas svar på anmälan samt Skolinspektionens beslut kan du läsa här.

Evidensbaserad metod

Det finns en del forskning på yoga inom skolan. Våra metoder utgår från forskning och beprövad erfarenhet för vad som fungerar inom skolan. Skolyogas förhoppning är att snart även kunna forska på våra metoder inom svensk skolverksamhet.

På våra sociala medier lyfter vi ofta studier som görs på yoga inom skolan. Följ oss där för att veta mer!

 

Vår mission
och vision

Vision

Att alla barn genom skolan får verktyg för välmående

Mission

Gör övningar i skolan som främjar lärande och hälsa

Vår metod

Skolyoga integrerar hälsofrämjande insatser på förskolor, skolor och gymnasier genom att utbilda skolpersonal och elever i träning av livsförmågor. Med träning ökar förmågan att tex hitta studiero, att reglera stress och öka motivation. Skolyoga arbetar med effektmätning vilket betyder att vi följer upp det arbete vi gör i skolan. ​

Vi arbetar med:

  • skolmiljön som en förutsättning
  • utbildning av skolpersonal för att skapa bestående effekter
  • auskulterande för att stärka kompetensen hos skolpersonal
  • ungas perspektiv så att de får möjlighet att påverka innehåll och metod
  • iterativ utveckling, vi lär och utvecklar oss ständigt utifrån de utmaningar vi möter kroppen som främsta verktyg då vi märker att det på kort tid ökar självreglering och egenmakt
  • konkreta övningar och sekvenser som är anpassade utifrån skolans styrdokument och schema

Vill du engagera dig i Skolyoga

Genom att bli medlem i Skolyoga så stöttar du vårt arbete. Medlemskapet är kostnadsfritt och du kan påverka vårt arbete genom årsmötet. Du kan även engagera dig genom att …