Skolyogas FAQ

Frågor och svar

Här nedan svarar vi på vanliga frågor vi får till Skolyoga.

Hittar du inte svar på din fråga här så är du varmt välkommen att maila oss.

Utbildning & workshops

Vi anpassar alltid våra utbildningar och workshops utifrån skolans förutsättningar och förkunskaper. Under utbildningarna och workshops så går vi igenom praktiska kroppsliga övningar för att träna livsförmågor. Övningarna skiljer sig åt beroende på barnens ålder.

Du hittar mer information om våra utbildningar här

Om du inte hittar något som passar dig så kontakta oss så skapar vi ett upplägg som passar dig

Beroende på upplägg ser vårt prisförslag olika ut. Här hittar du priser på olika utbildningar

Hittar du inte ett upplägg som passar dig så kontakta oss så finner vi en lösning som passar dig och ger dig ett prisförslag.

Skolyoga har effekt för elevers mående och miljö i skolan.

Under våra utbildningar så får du praktiska konkreta verktyg för att arbeta med elevers hälsa i förskolan eller skolan. Efter utbildningarna är du redo att själv integrera yoga i din skola och känner dig trygg i att förklara och kommunicera varför och hur övningarna fungerar till barn såväl som vårdnadshavare.

Metodmaterial

Till de yngre åldrarna har vi yogakort och yogasagor i både tryckt format och ljudbok.

Till äldre barn och unga har vi digitala övningar på vår digitala plattform stillin’.

stillin’ finns det övningar anpassade för att göra i klassrumsmiljö. Du kan spela upp en film och göra övningen tillsammans med eleverna. Du kan även filtrera övningen utifrån tid, anpassning och livsförmåga.

Det finns även inspirationskurser med mer information och hälsofrämjande experiment som går att genomföra i klassrummet.

Anpassat material

Ja, vi har både utbildningar och metodmaterial anpassade för särskola, elever med NPF-diagnoser eller elever med stress och oro.
För oss är det viktigt att våra övningar ska fungera för alla och att pedagoger ska känna sig trygga med att implementera våra övningar i en förskola eller skola.
Kontakta oss om du vill veta mer om vårt anpassade material.

Skolyogas organisation

Våra övningar är hälsofrämjande och helt fria från religiösa inslag. Skolinspektionen granskade Skolyoga 2012 och kom fram till att vår verksamhet är helt i linje med skolan.

Vi som är engagerade i Skolyoga drivs alla av att förbättra barn och ungas hälsa. Vi har olika bakgrund och erfarenhet vilket är en styrka för vår organisation.

Vad kul! Du kan engagera dig på olika sätt, antingen som förälder, lärare, skolkonsult eller engagerad vuxen. Kontakta oss så kan vi se om vi klickar :)

Logotyp Skolyoga utan bakgrund

”Workshopen med Skolyoga har gett oss verktyg att varva ner och fokusera. Vi är förvånade hur bra det fungerar med de minsta, 1 åringarna.”

KRISTINA, FÖRSKOLECHEF FÖR FLERA FÖRSKOLOR I STOCKHOLM