Samarbeta med Skolyoga

Lediga uppdrag

Tillsammans skapar vi Skolyoga

Just nu har vi inga lediga uppdrag….

Skolyoga drivs till största delen av ideella krafter och med våra fantastiska konsulter. Om du är intresserad av att arbeta som konsult eller engagera dig ideellt så är du välkommen att kontakta oss!

Vår mission
och vision

Vision

Att alla barn och unga ges möjlighet att utforska verktyg för att träna upp livsförmågor tillsammans med vuxna.

Mission

Att bygga en struktur där det ingår i den ordinarie undervisningen att genom kroppsliga verktyg träna förmågor som fokus, stresshantering & emotionell intelligens.

Vill du engagera dig i våra skolprojekt?

Genom att bli medlem i Skolyoga så stöttar du vårt arbete. Medlemskapet är kostnadsfritt och du kommer att bli inbjuden till Skolyogas event.

Du har dessutom möjlighet att påverka Skolyogas riktning framåt genom rätt att delta och rösta vid årsstämman.

Teckning av logotyp Skolyoga