Nyheter

Skolyoga förbättrar studieron!

Det har varit roligt och lärorikt, lärt mig hur jag ska andas i svårare övningar och hur man tar ett riktigt djupt andetag.

-Elev efter Skolyogas intervention

Under 2023 har Skolyoga med stöd av Svenska Postkodstiftelsen utvecklat våra metoder för effektmätning. Genom enkäter samt intervjuer av både elever och lärare har vi undersökt effekten av våra metoder. Resultaten har visat att skolor som deltagit i Skolyogas 6-veckors intervention har bättre studiero än vår kontrollskola. För elever i grundskolan har studieron försämrats 6 veckor in i terminen jämfört med terminsstart men för de elever som deltagit i vår intervention är försämringen betydligt mindre!

Skolyoga påverkar därför studieron positivt!