Skolyogas projekt

stillin’

Projektet stillin’ pågick mellan 2020-2023 och med stöd från Allmänna arvsfonden så tog vi fram ett metodmaterial riktat mot högstadiet och gymnasiet samt en digital plattform fylld med klassrumsanpassade övningar.

Under projektet utvecklade Skolyoga dessutom en implementeringsmetod i form av 6-veckors interventioner för att få in övningarna i klassrummet.

Projektet skapade mötesplatser för ungdomar under läger och aktiviteter vilket har lett till att ungdomar på eget initiativ organiserat sig i ungdomsgrupper.

Mötesplatser för lärare skapades under lärarretreat och mingel.

Vill du veta mer om vårt projekt stillin’ och vad som kom ur det?

Kontakta oss!