Skolyogas projekt

stillin’ – Each one teach one

I projektet stillin’ – Each one teach one så står ungdomarna i fronten. Syftet med projektet är att vara ett peer to peer projekt för unga där de kan dela med sig av verktyg och övningar som har främjat deras välmående.