Skolyogas projekt

stillin’ between – Trygghetsarbete i skolan

Under projektet stillin’ between – Trygghetsarbete i skolan utvecklar vi våra metoder till mellanstadiet.

Under projektet som vi hoppas kommer att starta under höstterminen 2024 kommer Skolyoga att utveckla ett metodmaterial och en implementeringsmodell anpassat för mellanstadieelever. Syftet är att öka tryggheten i mellanstadiet och stärka elever i den omvälvande tid som mellanstadiet är.