Skolyogas projekt

Inte bara yoga

Under projekt inte bara yoga så utvecklar Skolyoga våra metoder för effektmätning med stöd av Svenska Postkodstiftelsen. Projektet löper under år 2023.

 

Jag känner mig sömnig och jag tycker övningarna har varit bra. Jag lärde mig att några rörelser och saker jag gör naturligt är normalt.
– gymnasieelev efter Skolyogas övningar

Skolyoga flyttar det hälsofrämjande arbetet in i klassrummet

Genom att flytta det hälsofrämjande arbetet in i klassrummet​

  • Avlastas elevhälsan
  • Ger vi fortbildning till lärarna
  • Når vi på ett kostnadseffektivt sätt ut med hälsofrämjande redskap till fler elever
  • Ökar kunskapen kring stress, psykisk ohälsa och hur unga kan arbeta med kroppen som redskap för att må bättre
  • Främjas relationen mellan lärare och elev samt ökar tryggheten i klassrummet
  • Skapas bättre studiero för eleverna och bättre arbetsmiljö för lärarna
  • Ges förutsättningar för bättre studieresultat